Barløse og Sandager-Holevad Lokalarkiv

Arkivet er lukket ned på grund af manglende lokale.

Dækker: Barløse, Sandager og Holevad sogne, Baag Herred