Arkivrådet i Assens kommune

Arkivrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de 12 arkiver i Assens kommune og ledes af forretningsudvalet på 5 personer:

Ingemann Jensen, formand
Ida Grønberg
Hans Frederik Larsen
Ingrid Bundgaard