Arkivrådet i Assens kommune

Arkivrådet består af 2 repræsentanter fra hver af de 12 arkiver i Assens kommune og ledes af forretningsudvalget på 5 personer:

Inge Bodil Jochumsen, Gamtofte og Søby-Turup, formand
Hans Frederik Larsen, Barløse og Sandager-Holevad
Ingrid Bundgaard, Haarby
Olav Dyrbye, Kærum-Sønderby
Ulla Nyborg, Jordløse

Suppleanter:
Ingemann Jensen, Glamsbjerg, kasserer
Anne K. Hansen, Helnæs